Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

Allmäna villkor

  1. Tillämpning av villkoren:

   • Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar som görs hos företaget (Bestflytt 24).

   • Genom att göra en beställning hos företaget, godkänner kunden att vara bunden av dessa allmänna villkor.

  2. Priser och betalning:

   • Priser för tjänsterna anges på företagets hemsida eller vid personlig kontakt med kunden.

   • Betalning ska ske enligt det sätt som anges vid tidpunkten för beställningen.

  3. Ändringar av priser:

   • Företaget förbehåller sig rätten att ändra priser för tjänsterna utan föregående meddelande.

  4. Leverans och utförande:

   • Företaget strävar efter att leverera tjänsterna inom den tid som överenskommits med kunden.

   • Företaget ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av omständigheter utanför företagets kontroll, exempelvis väderlek eller tekniska problem.

  5. Äganderätt och risk:

   • Företaget ansvarar för eventuella skador som uppstår under tjänstens utförande orsakad av företaget, men kunden är ansvarig för skador som orsakas av tidigare anledningar eller efter utförande.

  6. Garanti och ansvar:

   • Företaget strävar efter att tjänsterna utförs i enlighet med branschstandarder och att material annat som används är av god kvalitet.

   • Företaget ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av tjänsterna, förutom i de fall där skadan är direkt relaterad till företagets bristande utförande av tjänsterna.

  7. Kundens ansvar:

   • Kunden är skyldig att tillhandahålla företaget med all nödvändig information och samarbeta för att säkerställa att tjänsterna utförs på ett korrekt sätt.

   • Kunden är skyldig att granska tjänsterna när de är färdiga och att rapportera eventuella brister eller fel till företaget omedelbart.

   • Kunden är ansvarig för eventuella skador på material som ska flyttas som orsakas av kundens egna handlingar eller underlåtenheter.

  8. Integritetspolicy:

   • Företaget värnar om kundens integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning.

   • Kundens personliga information kommer endast att användas för syftet att utföra tjänsterna och för att uppfylla företagets administrativa och lagstadgade skyldigheter.

  9. Tvister:

   • Eventuella tvister som uppstår mellan kunden och företaget ska försöka lösas genom förhandlingar. 

  10. Ändringar av villkor:

   • Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Kunden är bunden av de allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen.

  11. Giltighet:

   • Dessa allmänna villkor är bindande för både kunden och företaget och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser rörande tjänsterna.