För verksamheter som behöver lokaltransport med bil eller lätt lastbil. Vi distribuerar lokalt inom Uppsala & Stockholms området. Vi kan skräddarsy lösningar utefter kundens behov. Vi strävar efter att ha höga krav när det kommer till säkerhet, planering och miljöprestanda.

Genom att vi anpassar våra lösningar utefter kundens behov så leder det till att godset kommer fram i rätt skick, till rätt plats och vid rätt tidpunkt.