Det finns många olika tillfällen då du kan få RUT-avdrag när du ska flytta exempel på detta fall där du har rätt till RUT-Avdrag är:

  • Flytt mellan bostäder
  • Flytt av bohag till och från magasinering förutsättningen är dock att magasineringen ingår som ett led i flytten och att den sker under en kortare period
  • Packning och Uppackning
  • Lastning
  • Lossning och annat iordningställande för transport
  • Arbetstid för transport
  • Kostnader för flyttbil, drivmedel och hyra för magasin ger inte rätt till RUT-avdrag.

Du måste därför redovisa arbetskostnaden separat på flyttfirmans faktura.